SEKILAS INFO
03-07-2022
  • 3 minggu yang lalu / selamat menempuh PAT 8-13 Juni 2022, semoga suskes dan hasil memuaskan. pradnyasiwi jaya!
  • 1 bulan yang lalu / Ketentuan PPDB SMP Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2022/2023 dapat diunduh pada tautan berikut : https://s.id/ppdb-smpsleman22
  • 1 bulan yang lalu / Selamat menempuh TKM 27-31 Mei 2022 bagi siswa kelas 7, semoga sukses dan hasil maksimal. pradnya siswi jaya!
28
Feb 2022
0
SMP Negeri 4 Pakem Eksis Ing Gladhi Kawruh Basa Jawa Kab Sleman
Foto  : Syakira Marsya T, Almira Lintang, lan Hilda Shierly nampi piala lomba gladi kawruh

SMP Negeri 4 Pakem – Sekolah berkarakter juara menika sampun makaping-kaping pikantuk juara ing tahun 2022 sinaosa nembe mlebet wulan kaping kalih. Ing wekdal menika, para siswa tumut lomba ing bidang basa lan budaya Jawi.

Tim saking SMP Negeri 4 Pakem menika antawisipun Syakira Marsya T, Almira Lintang, lan Hilda Shierly ingkang dipunapingi dening dwijanipun inggih menika Ibu Hilma Oktaviana Fajrin tumut Gladhi Kawruh ing dinten Kemis, 24 Pebruari 2022. Gladhi Kawruh menika dipunadani dening Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kanthi tema “Profil Pelajar Pancasila kagayuh kanthi lantiping Budaya Jawa”.

Ingkang tumut Gladhi Kawruh menika wonten 48 SMP ing Kabupaten Sleman. Dipunwiwiti Babak Penyisihan inggih menika mangsuli 40 pitakenan kanthi dipunserat, wekdalipun 60 menit. Saking babak menika dipunpendhet gangsal sekolah ingkang bijinipun paling inggil. SMP Negeri 4 Pakem mlebet tiga ageng ing babak penyisihan menika kanthi biji ingkang sami saking tigang sekolah menika.

Dipunlajengaken babab final kanthi pitakenan wajib, pitakenan uncalan, lan ingkang pungkasan pitakenan rebutan. Ing babak menika tim SMP Negeri 4 Pakem pikantuk juara harapan I.

Selamat ya anak-anakku. Mugi-mugi tambah seserepan lan tambah semangat kangge sinau malih. Matur nuwun sampun damel aruming nama sekolah”, ngendikanipun Bu Hilma minangka pembimbing.

“Matur nuwun ibu bapak guru ingkang sampun paring panjurung dhateng kula sakanca. Sasampunipun tumut lomba menika kula remen amargi pikantuk pengalaman lan ngelmu enggal, ugi boten ngira menawi kathah sekolah ingkang tumut. Para pasarta sanesipun sami semangat, kula ugi semangat. Mugi-mugi ing wekdal sanesipun saged pikantuk asil ingkang langsung sae”, atur Hilda Shierly salah satunggaipun pamupu tim SMP Negeri 4 Pakem. (Hlm)

Data Sekolah

Sekolah Berkarakter Juara!

NPSN : 20401090

Jl. Kaliurang KM. 17,5, Sukunan, Pakembinangun,
KEC. Pakem
KAB. Sleman
PROV. Daerah Istimewa Yogyakarta
KODE POS 55582

Arsip

Kategori

Slideshow

Pengumuman Terbaru

Informasi Untuk Siswa Kelas 8 Tahun Pelajaran 2022/2023

Informasi Untuk Siswa Kelas 9 Tahun Pelajaran 2022/2023

Kegiatan Pasca PAT 14-23 Juni 2022

Jadwal & Pembagian Ruang PAT

Jadwal Pelajaran 6-13 Juni 2022

Jadwal Pelajaran 30 Mei-4 Juni 2022

Jadwal Pelajaran 23-28 Mei 2022

Jadwal pelajaran 21 Mei 2022 & TKM Kelas VII & VIII

Ikuti Kami di Facebook

KONTAK KAMI

Alamat : Jalan Kaliurang Km.17, Sukunan, Pakembinangun, Pakem, Sleman, D.I. Yogyakarta 55582
Telp/Fax. (0274) 895 487
e-mail : smpn4_pakem@yahoo.co.id

Rincian Pengunjung

Total 64560 2052097
Today 93 196
This Week 2640 34508
This Month 1018 359394