SEKILAS INFO
18-04-2024
  • 3 minggu yang lalu / selamat menempuh osnk sma 26-27 maret, bagi siswa yang berpartisipasi. semoga sukses ya!
  • 3 minggu yang lalu / selamat menempuh ppad diy siswa kelas ix 25-27 Maret 2024. semoga sukses dan meraih hasil terbaik!
  • 3 minggu yang lalu / bahan belajar klik pengumuman dibawah : https://smpn4pakem.sch.id/pengumuman/soal-dan-kunci-tes-literasi/
28
Feb 2022
0
SMP Negeri 4 Pakem Eksis Ing Gladhi Kawruh Basa Jawa Kab Sleman
Foto  : Syakira Marsya T, Almira Lintang, lan Hilda Shierly nampi piala lomba gladi kawruh

SMP Negeri 4 Pakem – Sekolah berkarakter juara menika sampun makaping-kaping pikantuk juara ing tahun 2022 sinaosa nembe mlebet wulan kaping kalih. Ing wekdal menika, para siswa tumut lomba ing bidang basa lan budaya Jawi.

Tim saking SMP Negeri 4 Pakem menika antawisipun Syakira Marsya T, Almira Lintang, lan Hilda Shierly ingkang dipunapingi dening dwijanipun inggih menika Ibu Hilma Oktaviana Fajrin tumut Gladhi Kawruh ing dinten Kemis, 24 Pebruari 2022. Gladhi Kawruh menika dipunadani dening Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kanthi tema “Profil Pelajar Pancasila kagayuh kanthi lantiping Budaya Jawa”.

Ingkang tumut Gladhi Kawruh menika wonten 48 SMP ing Kabupaten Sleman. Dipunwiwiti Babak Penyisihan inggih menika mangsuli 40 pitakenan kanthi dipunserat, wekdalipun 60 menit. Saking babak menika dipunpendhet gangsal sekolah ingkang bijinipun paling inggil. SMP Negeri 4 Pakem mlebet tiga ageng ing babak penyisihan menika kanthi biji ingkang sami saking tigang sekolah menika.

Dipunlajengaken babab final kanthi pitakenan wajib, pitakenan uncalan, lan ingkang pungkasan pitakenan rebutan. Ing babak menika tim SMP Negeri 4 Pakem pikantuk juara harapan I.

Selamat ya anak-anakku. Mugi-mugi tambah seserepan lan tambah semangat kangge sinau malih. Matur nuwun sampun damel aruming nama sekolah”, ngendikanipun Bu Hilma minangka pembimbing.

“Matur nuwun ibu bapak guru ingkang sampun paring panjurung dhateng kula sakanca. Sasampunipun tumut lomba menika kula remen amargi pikantuk pengalaman lan ngelmu enggal, ugi boten ngira menawi kathah sekolah ingkang tumut. Para pasarta sanesipun sami semangat, kula ugi semangat. Mugi-mugi ing wekdal sanesipun saged pikantuk asil ingkang langsung sae”, atur Hilda Shierly salah satunggaipun pamupu tim SMP Negeri 4 Pakem. (Hlm)

Data Sekolah

Sekolah Berkarakter Juara!

NPSN : 20401090

Jl. Kaliurang KM. 17,5, Sukunan, Pakembinangun,
KEC. Pakem
KAB. Sleman
PROV. Daerah Istimewa Yogyakarta
KODE POS 55582

Arsip

Kategori

GALERI LAKSITA

HASIL KARYA LAKSITA

WOTW_OSIS

  • Panduan layanan melon, klik disini

Pengumuman Terbaru

JADWAL PELAJARAN 1-5 APRIL 2024

JADWAL PELAJARAN 25-28 MARET 2024

SOAL DAN KUNCI TES LITERASI

JADWAL PELAJARAN 18-22 MARET 2024

Pengumuman Kegiatan STS 2 Kelas VII, VIII dan PTS 2 Kelas IX Tahun Pelajaran 2023/2024

JADWAL KEGIATAN JUMAT, 15 MARET 2024

JADWAL PELAJARAN 4-8 MARET 2024

JADWAL PELAJARAN 26 FEBRUARI-1 MARET 2024

Ikuti Kami di Facebook

KONTAK KAMI

Alamat : Jalan Kaliurang Km.17, Sukunan, Pakembinangun, Pakem, Sleman, D.I. Yogyakarta 55582
Telp/Fax. (0274) 895 487
e-mail : smpn4_pakem@yahoo.co.id

Rincian Pengunjung

Total 66237 3159529
Today 154 393
This Week 775 41693
This Month 3182 191308